Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.bench4home.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.bench4home.pl, zwanego dalej "Sklepem".
 2. Sklep prowadzony jest przez BENCH4HOME Kamilę Garczyk , ul. Mostowa 22D, 55-300 Środa Śląska, NIP: 613 157 87 25, REGON: 367772907, zwaną dalej "Sprzedawcą".
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.bench4home.pl, e-mail – sklep@bench4home.pl, tel. 795 442 449.
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

II. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Rejestracja w ramach Sklepu jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie Sklepu po naciśnięciu przycisku "DO KOSZYKA".
 3. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z Regulaminem Sklepu oraz informacjami, które zostaną podsumowane w ostatnim etapie w "KOSZYKU", a następnie poprzez kliknięcia przycisku "Zamawiam" wyraża wolę związania się umową. Po uzupełnieniu i przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia, Klient ostatecznie wyraża wolę związania się umową sprzedaży ze Sklepem bench4home.pl poprzez naciśnięcie przycisku "Potwierdzam zakup" (informacje o produktach podane na stronie Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego).
 4. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą zakup oraz zawierającą link do karty produktu, pod którym będzie można śledzić postępy w realizacji zamówienia oraz znaleźć wszelkie informacje i dokumenty związane z zamówieniem (możliwość pobrania faktury VAT).
 5. W przypadku złożenia zamówienia mailowego przez Klienta poprzez wysłanie danych osobowych i specyfikacji produktu na adres sklep@bench4home.pl, a następnie jego opłacenie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu.
 6. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 7. Kolory przedstawione w Sklepie mogą różnić się w zależności od ustawień monitora, natomiast wymiary zamówionego produktu mogą różnić +/- 3 cm. Wysokość całkowita każdego z oferowanych produktów może różnić się w zależności od pikowania bądź naciągnięcia materiału +/-3cm.
 8. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po złożeniu przez Klienta zamówienia na stronie Sklepu  oraz po zaksięgowaniu pełnej kwoty w przypadku wybrania metody płatności przelewem (sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w przypadku wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia wątpliwości. W przypadku niedostępności części materiałów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane w innej kombinacji czy w całości anulowane). 
 9. Zmian w zamówieniu lub całkowitego wycofania zamówienia kupujący może dokonać tylko w terminie do 3 dni od potwierdzenia zamówienia. Zmiana zamówienia może zostać dokonana drogą mailową lub telefonicznie i wymaga zwrotnego potwierdzenia przez sprzedawcę.
 10. Klient i Sklep związani są ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 11. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:- płatność przelewem (nr konta bankowego: 66  1090 1955 0000 0001 3485 0525)- płatność za pobraniem - płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 12. Czas realizacji zamówienia podany jest przy każdym produkcie (w przypadku płatności przelewem czas liczony jest od momentu zaksięgowania należnej kwoty na koncie). Czas dostawy zależny jest od wybranej firmy kurierskiej (opóźnienie w dostawie z przyczyn niezależnych od bench4home nie są podstawą do zwrotu towaru). W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 13. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskich: DPD / Geis / Poczta Polska. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce: Czas i koszty dostawy. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od miejsca dostawy. O wysłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.
 14. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta - naliczany jest dodatkowy koszt wysyłki według cennika w sklepie + koszt naliczony przez firmę kurierską za powrót paczki do nadawcy.
 15. W przypadku wyboru opcji odbiór osobisty, Klient zobowiązany jest do kontaktu ze sklepem za pośrednictwem adresu mailowego sklep@bench4home.pl lub telefonicznie pod nr tel. 795 442 449, gdzie poinformuje o planowanym terminie i godzinie odbioru. Odbiór osobisty możliwy tylko po wcześniejszym umówieniu. Odbierając zamówiony towar Klient może zapłacić tylko gotówką.
 16. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 17. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  17.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
  17.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
  17.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
  17.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
  17.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
  17.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
  17.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

III. REKLAMACJA

 1. Bench4home jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi (okres obowiązywania - 2 lata) za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Przesyłkę należy sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia (zgniecenie, załamanie, uszkodzenie taśmy/strechtu/kartonu itp.) paczki dostarczonej przez kuriera, prosimy niezwłocznie spisać protokół szkody - najpóźniej do 7 dni od doręczenia.  W tym celu polecamy skontaktować się z infolinią firmy kurierskiej lub złożyć reklamację u przewoźnika poprzez elektroniczny formularz.  Po spisaniu protokołu z kurierem prosimy załączyć go w przesyłce zwrotnej, bądź dokument zeskanować/zrobić czytelne zdjęcie i przesłać razem z formularzem reklamacyjnym na nasz e-mail: sklep@bench4home.pl
 3. Paczki uszkodzone podczas rozpakowywaniu przez Klienta nie mają możliwości reklamacji (paczki należy otwierać ostrożnie bez użycia noża/nożyka, użycie takiego narzędzia wiąże się z uszkodzeniem tapicerki przy rozpakowywaniu paczki.).
 4. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów należy składać drogą mailową na adres: sklep@bench4home.pl. Zgłoszenie powinno zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, adres, nr kontaktowy, numer zamówienia, datę transakcji), dowód zakupu towaru, opis zgłaszanych zastrzeżeń, datę wykrycia wady i wskazanie powodu dokonywania zgłoszenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji możemy zwrócić się o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.  O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Sklep.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.  Odpowiedź na reklamację wyślemy na podany przez Klienta adres e-mail bądź skontaktujemy się telefonicznie. 
 6. Towar należy zapakować w sposób właściwy (zabezpieczając go przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi), tak aby dotarł nieuszkodzony.  W przypadku wysyłki towaru zapakowanego niezgodnie z powyższymi wytycznymi Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jego zniszczenie lub zgubienie.

IV. GWARANCJA

 1. Wszystkie towary objęte są 24 miesięczną gwarancją. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakupu produktu przez pierwszego użytkownika i nie ulega przedłużeniu po dokonaniu naprawy lub wymiany oraz kończy się w terminie przewidzianym dla towaru naprawionego lub wymienionego. 
 2. Jeśli usterka urządzenia podlega warunkom gwarancji, zostanie usunięta w czasie 14 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia produktu.
 3. Sklep nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania (np. w przypadku plam, przetarć, zagnieceń tapicerki) . Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia zewnętrznych elementów produktu (np. zarysowania lub obicia).
 4. Meble wysyłane przez reklamującego w ramach gwarancji, wysyłane są na koszt Klienta. Wysyłka do sprzedawcy możliwa jest tylko po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu ze Sklepem formy naprawy. W przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu, ryzyko uszkodzenia w trakcie transportu ponosi reklamujący. Odesłanie towaru do Klienta odbywa się na koszt Sklepu. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji koszt transportu pokrywa reklamujący.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedającym w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, składając stosowne oświadczenie. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 
 2. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakupu, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.  Bezpośredni koszt zwrotu towaru ponosi Klient.
 3. Zgodnie z prawem towary wykonane na indywidualne zamówienie (stworzone według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb), nie podlegają zwrotowi.
 4. Towar należy zwrócić na adres : bench4home Kamila Garczyk, ul. Mostowa 22D, 55-300 Środa Śląska.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Sklep prowadzony jest przez BENCH4HOME Kamilę Garczyk , ul. Mostowa 22D, 55-300 Środa Śląska, NIP: 613 157 87 25, REGON: 367772907, zwaną dalej "Sprzedawcą".Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.bench4home.pl, e-mail – sklep@bench4home.pl, tel. 795 442 449.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z dochowaniem najwyższej staranności.
 3. Dane osobowe w serwisie internetowym https://bench4home.pl (dalej jako „Serwis”) gromadzone są w celu:

  a)     korzystania z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie;

  b)     w celu realizacji umów w zakresie sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie Internetowym (dalej jako „Sklep”);

  c)     w celu analitycznym i statystycznym.

 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:

  a)     dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  b)     żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  c)     żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

  d)     żądania ograniczenia przetwarzania danych

  e)     przenoszenia danych

  f)     sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  g)    wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 5. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie uwagi należy kierować na adres mailowy: sklep@bench4home.pl
 6. Użytkownik rejestrując się w Serwisie lub składając zamówienie w Sklepie, wyraża osobną wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, adres doręczenia zakupów.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu umowy (np. sprzedaży produktów w Sklepie) lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem (do czasu przedawnienia roszczeń) i w związku z rozpatrywaniem reklamacji (do czasu ich rozpatrzenia) lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 8. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). W związku z dostępnymi formami płatności.

   

 9. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów z Administratorem, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji postanowień tychże umów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne bądź księgowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 10. W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem, ich podanie jest niezbędnym warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem. W przypadku, gdy podanie danych następuje w celu przekazania danych osobowych do Blue Media S.A przed zawarciem umowy towaru nabywanego w Sklepie, przekazanie tych danych jest warunkiem sprzedaży w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep. W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczeniem płatności dokonywanych przez Pana/Panią płatności na rzecz Sklepu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie tych danych jest niezbędne w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu. W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem,  w szczególności w celu ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej między Sklepem a Bankiem. W przypadku przekazania danych osobowych do Blue Media S.A w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Pana/Panią towar przez Blue Media S.A w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową Shoper Płatności i udostępnieniem tej formuły przez Sklep, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem a Blue Media S.A.
 11. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 12. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 13. Wdrożyliśmy szereg zabezpieczeń, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych, m.in. stosujemy bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 14. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione.
 15. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa polskiego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu
 3. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania umowy, jeżeli Klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejsca wykonywania działalności przez Sprzedawcę.
 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Strony są związane treścią regulaminu obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl